Pages

8.19.2011

Friday! I'm in love!

Hindi na puwede.  I have put a limit to myself.  I told myself hindi na muli akong iibig pa at paiibiging muli.  But tao lang ako.  Marupok. Malibog.

Minsan-minsan lang ako napapaibig at umiibig sa katulad nila. 


First, it was:

Song Il Gook of Jumong
And now, the apple of my eye:

Kwon Sang Woo


Ayaw kasing maghubad ni Jumong eh...kaya pinalitan ko na sya.

1 comment:

Thank you for reading and sharing my passion...feel free to write your comments!